A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis s.r.o.


Kvalitné riešenia pre štátnu správu, samosprávu a podnikateľov
              Integrovaný informačný systém MIS
                            Prepojenie eRegistratúry IIS MIS na eSchránky ÚPVS

 

S osobitným zreteľom sa venujeme vývoju a dodávkam informačných systémov poskytovaných ako riešenie pre elektronické informačné systémy na správu registratúry. Tieto informačné systémy poskytujú prostredie pre komplexný výkon štandardnej Správy registratúry a nástroje pre Elektronickú registratúru, ktorá umožní komplexné spracovanie elektronických dokumentov, internú elektronickú komunikáciu v rámci organizácie ako aj externú elektronickú komunikáciu organizácie s inými organizáciami, občanmi a ďalšími inštitúciami. K dispozícii sú kvalitné nástroje na manažérske riadenie organizácie a správu dokumentov. Spoločnosť je držiteľom certifikátu MV SR k Výnosu č. 525/2011 Z.z. Riešenia dodávame pre organizácie v štátnej správe, verejnej správe, samospráve, privátne spoločnosti a ďalšie organizácie a inštitúcie ľubovoľného zamerania.

Pre zvýšenie komfortu v súvislosti so zákonom o eGovernmente je Registratúra IIS MIS rozšírená o špeciálny modul, ktorý umožní automatizované prepojenie registratúry s elektronickými schránkami Ústredného portálu verejnej správy.      ... viac »

 

Spoločnosť patrí v Slovenskej republike k popredným predstaviteľom vývoja a dodávok riešení pre komplexný informačný systém samosprávy dodávaných ako riešenia pre samosprávy miest a obcí pre zabezpečenie podpory a činností referátov úradov v oblastiach pre správne agendy (dane, poplatky, kataster, evidencia obyvateľov, registratúra ...), ekonomické agendy (rozpočet, účtovníctvo, mzdy ...), vizualizáciu informácií (GIS riešenia), portály, eGOV riešenia, nástroje pre manažmenty a ďalšie riešenia.

 

Pre organizácie v štátnej správe, verejnej správe, samospráve a privátne spoločnosti ponúkame aj overené a dnes už v bežnej prevádzke využívané naše cloudové riešenia pre BackOffice systém organizácie, kde komplexný informačný systém máte k dispozícii ako službu cez internet vrátane potrebnej infraštruktúry (server, softvér ...). Tieto riešenia poskytujeme pod názvom Digitálna kancelária IIS MIS. Táto služba poskytne organizácii informačný systém pre správu registratúry resp. samospráve informačný systém pre obec, mesto, mestskú časť.

 

Naše riešenia napĺňajú víziu elektronizácie verejných procesov a budovanie eGOV služieb. Kvalitu našich riešení môžeme prezentovať aj sériou ocenení získaných na medzinárodných Kongresoch ITAPA, ktoré predstavujú etablované odborné fórum pracovníkov verejnej správy a špičkových expertov v IT.

 

Informačné systémy dodané našou spoločnosťou dnes využíva v SR takmer 100 organizácií miestnej samosprávy, štátnej a verejnej správy, privátnych a ďalších organizácií. Informačné systémy dodané pre potreby miestnej samosprávy pokrývajú viac ako 450.000 obyvateľov SR a na úradoch sú v prevádzke už viac ako 15 rokov ako portfólio systému našej spoločnosti - Integrovaný informačný systém IIS MIS.

 

Za celé obdobie svojej existencie činnosť spoločnosti kontinuálne orientujeme na vývoj, implementácie a servis komplexných zákazníckych informačných systémov dodávaných na kľúč na relačných databázových platformách pre segmenty štátnej a verejnej správy, samosprávy, organizácie a podniky v štátnom a súkromnom sektore. Vyvinuté a dodávané systémy riešia spracovanie textových, geografických, ekonomických a štatistických informácií, reportingu (Business Intelligence) a ďalších informácií.


 

© 2018  A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis s.r.o.
/