A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

IIS MIS - Digitálna kancelária

motto:  Vízie, ktoré sme premenili na skutočnosť 

Vítame Vás v prostredí, kde popisujeme našu Digitálnu kanceláriu, ktorú môžete používať ako službu (cloudové riešenie) s funkcionalitou systému IIS MIS.

 

 


Systém IIS MIS zabezpečuje komplexnú podporu činností obecného úradu pre oblasti spracovania administratívnych, kancelárskych, evidenčných, daňových a ďalších agend samosprávy. Organizácie štátnej a verejnej správy môžu systém IIS MIS využiť na komplexné zabezpečenie správy registratúry (registratúrne záznamy, spisy, registratúrne stredisko, archív a potrebné procesy). Prostredníctvom Digitálnej kancelárie získate systém IIS MIS ako službu a takto ušetríte potrebu značných vstupných a prevádzkových nákladov.

Subsystémy a moduly systému IIS MIS sú integrované a navzájom prepojené. Subsystémy sa kontinuálne rozvíjajú (legislatívne aktualizácie, požiadavky zákazníkov, firemný rozvoj).

K dispozícii sú zoradenia a vyhľadávania podľa vybraných kritérií, tlačové zostavy stanovené legislatívou, zostavy a funkcie pre bežné rutinné činnosti, možnosti pre ad-hoc zostavy. Systém v Digitálnej kancelárii umožňuje integrované použitie etablovaného kancelárskeho produktu Open Office - Writer, Calc (ako analógie pre Word, Excel). Ako štandard umožňuje aj evidenciu súvisiacich dokumentov priamo ku konkrétnym databázovým záznamom, resp. položkám záznamu v databázach systému IIS MIS (skenované dokumenty, súbory, obrázky, a i.).

 

 

Digitálna kancelária IIS MIS poskytne 


Poskytnutie služby - prispôsobenie systému na podmienky organizácie

Pri poskytnutí služby Digitálnej kancelárie IIS MIS vykonáme:

 • konfiguráciu systému pre potreby Vašej organizácie
 • migráciu-transformáciu aktuálnych dát
 • autorizáciu pracovníkov do systému (pridelenie prístupových práv)
 • zaškolenie
   


Disponibilita, prevádzka a zabezpečenie služby

Služba Digitálna kancelária IIS MIS je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Evidované dáta sa ukladajú v zabezpečenom úložisku dát, tlačové výstupy sa realizujú na Vašich tlačiarňach vo Vašej organizácii. Aktualizácie systému (legislatíva, údržba, rozvoj) sa realizujú automatizovane a pod dohľadom a kontrolou špecialistov producenta systému IIS MIS. K dispozícii je hot-line podpora prevádzky služby (otázky, konzultácie, on-line komunikácia ...).
 


Čo potrebujete ?

K tomu, aby ste mohli používať službu Digitálnej kancelárie IIS MIS, potrebujete:

 • štandardný PC (osobné počítače pre referentov)
 • štandardnú tlačiareň
 • štandardný internet

Čiže všetko, čo potrebujete, už máte!


Bez čoho sa zaobídete ?

K tomu, aby ste mohli používať službu Digitálnej kancelárie IIS MIS, nepotrebujete mať vo Vašej organizácii:

 • server a sieťový operačný systém servera
 • softvér informačného systému IIS MIS
 • softvér kancelárskeho balíka
 • úložisko dát
 • zálohovanie
 • správcu siete (vlastného alebo na zmluvu), ktorý sa stará o tu popísanú infraštruktúru
   


Čo ušetríte ?

Ak sa rozhodnete pre klasický postup - t.j. obstaranie a inštalovanie informačného systému priamo vo Vašej organizácii, potom vo Vašej organizácii budete musieť zabezpečiť infraštruktúru a podporu tak, ako je popísané v predchádzajúcom odseku. Teda pri takomto postupe neušetríte nič!

Ak sa rozhodnete objednať si službu Digitálnej kancelárie IIS MIS, potom vo Vašej organizácii nebudete potrebovať infraštruktúru a podporu, ako je popísané v predchádzajúcom odseku. Pri takomto postupe ušetríte nasledujúce položky:

 • náklady na elektrinu
 • náklady na správcu siete
 • náklady na obstaranie servera a UPS
 • náklady na zálohovanie
 

Čo automaticky získate ?

 • bezpečné, profesionálne a špičkovo kvalitné úložisko dát v dátovom centre spoločnosti SWAN
 • zabezpečené služby
 • zabezpečený špičkový kvalitný server s potrebným softvérom
 • zabezpečene uložené dáta
 • zabezpečenú komunikáciu s dátovým centrom

 

Bezpečné úložisko dát

Služba Digitálna kancelária IIS MIS umožní umiestniť Vaše dáta v prostredí dátového centra určeného na bezpečné uloženie, resp. následnú obnovu dát. Vaše dáta budú umiestnené na diskových poliach so zabezpečením viacnásobnej ochrany: diskové pole má implementovanú ochranu proti strate dát (RAID), navyše ako prevenciu pred stratou dát je každé diskové pole fyzicky zrkadlené na druhé pole s rovnakou ochranou. Takýto priestor umožní aj ukladanie veľmi dôležitých dokumentov, resp. ich elektronických verzií.

© 2019  A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis s.r.o.
/