A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

Referencie

Štátne inštitúcie, privátne organizácie ...

  A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.
  Centrum právnej pomoci
                   Kancelária riaditeľa centra
                   Kancelárie v SR  (12)
                   Konzultačné pracoviská v SR  (6)
  Dopravný podnik Bratislava, a.s.
  Enterprise Resources International, spol. s r.o.
  Ministerstvo hospodárstva SR
  Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
                   Riaditeľstvo
                   Krajské operačné strediská záchrannej zdravotnej služby v SR  (8)
  Rehoľa piaristov na Slovensku
                   Nitra, Prievidza, Svätý Jur, Trenčín
  Slovenská inšpekcia životného prostredia
                   Ústredie Bratislava
                   Regionálne inšpektoráty životného prostredia v SR  (4)
  Slovenská technická univerzita
                   Rektorát a univerzitné pracoviská
                   Fakulta architektúry
                   Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
                   Fakulta elektrotechniky a informatiky
                   Fakulta informatiky a informačných technológií
                   Materiálovotechnologická fakulta
                   Stavebná fakulta
                   Strojnícka fakulta
                   Študentské domovy a jedálne STU
  Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Úrady verejného zdravotníctva
                   Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
                   Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR  (36)
  Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR *
                   Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR - Riaditeľstvo
                   Terénne oddelenia Úradu verejného zdravotníctva MDVRR v SR  (5)
  Výskumný ústav jadrovej energetiky, a.s.

  

Samospráva a verejný sektor                  

  Mesto Dubnica nad Váhom
  Mesto Krupina
  Mesto Komárno
  Mesto Nové Mesto nad Váhom
  Mesto Stará Turá
  Mesto Šamorín
  Mesto Štúrovo
  Mesto Šurany
  Mesto Trenčianske Teplice *
  Mesto Trenčín *
  Mesto Veľký Meder
  Mestská časť Bratislava - Dúbravka *
  Mestská časť Bratislava - Staré Mesto *
   
  Obec Banka
  Obec Čebovce
  Obec Čierne Pole
  Obec Dolný Pial
  Obec Dulov
  Obec Dunajská Lužná
  Obec Hontianske Moravce
  Obec Hybe
  Obec Jacovce
  Obec Kovarce
  Obec Kravany nad Dunajom
  Obec Krivosúd-Bodovka
  Obec Moravany nad Váhom
  Obec Mikušovce
  Obec Mníchova Lehota
  Obec Moča
  Obec Trenčianska Teplá
  Obec Tuchyňa
  Obec Selce (B.Bystrica)
  Obec Vinica
  Obec Vlkanová
   
  ASP centrum: organizácie mesta Komárno
         Základná škola Komárno, Eötvosa 39
         Základná škola Komárno, Rozmarínova 1
         Základná škola Komárno, Pohraničná 9
         Základná škola Komárno, Komenského 3
         Základná škola Mora Jokaiho, Komárno, Mieru 2
         Základná škola, Komárno, Práce 24
         Základná umelecká škola, Komárno
         Mestské kultúrne stredisko
         Klub dôchodcov
         Comorra Servis
   
  ASP centrum: organizácie obce Moravany nad Váhom
         Základná škola s materskou školou
         Zariadenie pre seniorov

 

Cloudové riešenia
Digitálna kancelária IIS MIS pre REGISTRATÚRU
Digitálna kancelária IIS MIS pre OBECNÝ ÚRAD

  Centrum právnej pomoci - Kancelárie a Konzultačné centrá v SR
  Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR a terénne oddelenia v SR
   
  Obec Čebovce
  Obec Čierne Pole
  Obec Dolný Pial
  Obec Dulov
  Obec Hontianske Moravce
  Obec Kravany nad Dunajom
  Obec Krivosúd-Bodovka
  Obec Mníchova Lehota
  Obec Mikušovce
  Obec Moča
  Obec Tuchyňa
  Obec Selce (B.Bystrica)
  Obec Vinica
  Obec Vlkanová

 

 

 

© 2017  A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis s.r.o.
/