A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

Referencie

Legenda:     cloud   
Cloudové riešenia
Digitálna kancelária IIS MIS pre REGISTRATÚRU
Digitálna kancelária IIS MIS pre OBECNÝ ÚRAD
  eK eF
eGOV - zákon o eGovernmente
Elektronický konektor - priama komunikácia systému IIS MIS s ÚPVS (
schránky ...)
Elektronické formuláre - služby OVM zriadené na ÚPVS (prepojené na IIS MIS)

 

 

 

 

  

Štátne inštitúcie, privátne organizácie ...

  A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.    
  Antidopingová agentúra SR   eK cloud
  Centrum právnej pomoci    
                   Kancelária riaditeľa centra   eK cloud
                   Kancelárie v SR  (13)   eK cloud
                   Konzultačné pracoviská v SR  (15)   eK cloud
  Dopravný podnik Bratislava, a.s.    
  Enterprise Resources International, spol. s r.o.    
  Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov   eK cloud
  Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš    
  Ministerstvo hospodárstva SR    
  Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR    
                   Riaditeľstvo    
                   Krajské operačné strediská záchrannej zdravotnej služby v SR  (8)    
  Rehoľa piaristov na Slovensku    
                   Nitra, Prievidza, Svätý Jur, Trenčín    
  Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia    
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu   eK cloud
  Slovenská inšpekcia životného prostredia    
                   Ústredie Bratislava   eK
                   Regionálne inšpektoráty životného prostredia v SR  (4)
  eK
  Slovenská komora audítorov    
  Slovenská technická univerzita    
                   Rektorát a univerzitné pracoviská   eK
                   Fakulta architektúry   eK
                   Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  eK
                   Fakulta elektrotechniky a informatiky   eK
                   Fakulta informatiky a informačných technológií   eK
                   Materiálovotechnologická fakulta   eK
                   Stavebná fakulta   eK
                   Strojnícka fakulta   eK
                   Študentské domovy a jedálne STU   eK
  Slovenské banské múzeum   cloud
  Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.    
  Štátny inštitút odborného vzdelávania   eK
  Úrady verejného zdravotníctva    
                   Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky   eK
                   Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR  (36)   eK cloud *
  Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR *    
                   Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR - Riaditeľstvo   cloud
                   Terénne oddelenia Úradu verejného zdravotníctva MDVRR v SR  (5)
  cloud
  Výskumný ústav jadrovej energetiky, a.s.    
  Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec   eK cloud
  Združenie miest a obcí Slovenska    

  

Samospráva a verejný sektor                  

  Mesto Dubnica nad Váhom              . eK eF
  Mesto Krupina eK eF
  Mesto Nové Mesto nad Váhom eK eF
  Mesto Stará Turá eK eF
  Mesto Šamorín eK
  Mesto Štúrovo eK
  Mesto Šurany eK
  Mesto Veľký Meder eK eF
     
  Obec Abrahám eK eF cloud
  Obec Banka eK
  Obec Bánov eK eF
  Obec Bolešov eK eF cloud
  Obec Čebovce eK cloud
  Obec Červený Kameň eK cloud
  Obec Čierna voda  
         Obecný úrad eK cloud
         Základná škola eK cloud
  Obec Čierny Brod eK cloud
  Obec Dolná Streda eK cloud
  Obec Dolné Saliby  
         Obecný úrad eK cloud
         Základná škola eK cloud
         Základná škola s VJM eK cloud
         Domov dôchodcov
eK cloud
  Obec Dolný Pial eK eF cloud
  Obec Dulov eK cloud
  Obec Dunajská Lužná eK
  Obec Gáň eK cloud
  Obec Hontianske Moravce eK cloud
  Obec Horné Saliby  
         Obecný úrad eK cloud
         Základná škola s MŠ eK cloud
         Základná škola s MŠ s VJM eK cloud
  Obec Hoste eK cloud
  Obec Hybe  
  Obec Jacovce eK
  Obec Kajal eK cloud
  Obec Kochanovce eK cloud
  Obec Kovarce  
  Obec Kravany nad Dunajom cloud
  Obec Krivosúd-Bodovka eK cloud
  Obec Kvakovce eK cloud
  Obec Ladce eK cloud
  Obec Majcichov eK cloud
  Obec Matúškovo  
         Obecný úrad eK cloud
         Základná škola eK cloud
         Základná škola s VJM eK cloud
         Školská jedáleň
eK cloud
  Obec Moravany nad Váhom  
         Obecný úrad
eK eF
         Základná škola s MŠ  
         Zariadenie pre seniorov  
  Obec Mikušovce eK cloud
  Obec Mníchova Lehota eK cloud
  Obec Moča eK cloud
  Obec Pruské eK cloud
  Obec Selce (B.Bystrica) eK cloud
  Obec Slovenská Nová Ves eK cloud
  Obec Soblahov eK cloud
  Obec Šintava eK cloud
  Obec Tomášikovo eK cloud
  Obec Topoľnica eK cloud
  Obec Trenčianska Teplá eK eF
  Obec Trstice  
         Obecný úrad eK cloud
         Základná škola eK cloud
  Obec Tuchyňa eK cloud
  Obec Veľká Lúka eK cloud
  Obec Veľká Mača  
         Obecný úrad eK cloud
         Základná škola eK cloud
  Obec Veľký Biel eK cloud
  Obec Veľký Grob eK eF cloud
  Obec Vinica eK cloud
  Obec Vinodol eK cloud
  Obec Vlkanová eK cloud
  Obec Vozokany eK cloud
     

 

 

© 2018  A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis s.r.o.
/