A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

Referencie

Legenda:     cloud   
Cloudové riešenia
Digitálna kancelária IIS MIS pre REGISTRATÚRU
Digitálna kancelária IIS MIS pre OBECNÝ ÚRAD
  eK eF
eGOV - zákon o eGovernmente
Elektronický konektor - priama komunikácia systému IIS MIS s ÚPVS (
schránky ...)
Elektronické formuláre - služby OVM zriadené na ÚPVS (prepojené na IIS MIS)

 

 

 

 

  

Štátne inštitúcie, privátne organizácie ...

  A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.  
  Antidopingová agentúra SR cloud
  Centrum právnej pomoci  
                   Kancelária riaditeľa centra cloud
                   Kancelárie v SR  (13) cloud
                   Konzultačné pracoviská v SR  (15) cloud
  Dopravný podnik Bratislava, a.s.  
  Enterprise Resources International, spol. s r.o.  
  Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov cloud
  Ministerstvo hospodárstva SR  
  Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR  
                   Riaditeľstvo  
                   Krajské operačné strediská záchrannej zdravotnej služby v SR  (8)  
  Rehoľa piaristov na Slovensku  
                   Nitra, Prievidza, Svätý Jur, Trenčín  
  Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia  
  Slovenská inšpekcia životného prostredia  
                   Ústredie Bratislava  
                   Regionálne inšpektoráty životného prostredia v SR  (4)
 
  Slovenská technická univerzita  
                   Rektorát a univerzitné pracoviská eK
                   Fakulta architektúry eK
                   Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
eK
                   Fakulta elektrotechniky a informatiky eK
                   Fakulta informatiky a informačných technológií eK
                   Materiálovotechnologická fakulta eK
                   Stavebná fakulta eK
                   Strojnícka fakulta eK
                   Študentské domovy a jedálne STU eK
  Slovenské banské múzeum cloud
  Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.  
  Úrady verejného zdravotníctva  
                   Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  
                   Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR  (36)  
  Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR *  
                   Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR - Riaditeľstvo cloud
                   Terénne oddelenia Úradu verejného zdravotníctva MDVRR v SR  (5)
cloud
  Výskumný ústav jadrovej energetiky, a.s.  
  Združenie miest a obcí Slovenska  

  

Samospráva a verejný sektor                  

  Mesto Dubnica nad Váhom eK eF
  Mesto Krupina eK
  Mesto Nové Mesto nad Váhom eK eF
  Mesto Stará Turá eK
  Mesto Šamorín eK
  Mesto Štúrovo eK
  Mesto Šurany eK
  Mesto Veľký Meder eK
     
  Obec Banka eK
  Obec Bolešov cloud
  Obec Čebovce cloud
  Obec Červený Kameň cloud
  Obec Čierna voda  
         Obecný úrad cloud
         Základná škola cloud
  Obec Čierne Pole cloud
  Obec Čierny Brod cloud
  Obec Dolná Streda cloud
  Obec Dolné Saliby  
         Obecný úrad cloud
         Základná škola cloud
         Základná škola s vyuč. jaz. maďarským cloud
         Domov dôchodcov
cloud
  Obec Dolný Pial cloud
  Obec Dulov cloud
  Obec Dunajská Lužná eK
  Obec Gáň cloud
  Obec Hontianske Moravce cloud
  Obec Horné Saliby  
         Obecný úrad cloud
         Základná škola s MŠ cloud
         Základná škola s MŠ s vyuč. jaz. maďarským cloud
  Obec Hybe  
  Obec Jacovce eK
  Obec Kajal cloud
  Obec Kochanovce cloud
  Obec Kovarce  
  Obec Kravany nad Dunajom cloud
  Obec Krivosúd-Bodovka cloud
  Obec Kvakovce cloud
  Obec Ladce cloud
  Obec Matúškovo  
         Obecný úrad cloud
         Základná škola cloud
         Základná škola s vyuč. jaz. maďarským cloud
         Školská jedáleň
cloud
  Obec Moravany nad Váhom  
         Obecný úrad
eK
         Základná škola s MŠ  
         Zariadenie pre seniorov  
  Obec Mikušovce cloud
  Obec Mníchova Lehota cloud
  Obec Moča cloud
  Obec Selce (B.Bystrica) cloud
  Obec Šintava cloud
  Obec Tomášikovo cloud
  Obec Topoľnica cloud
  Obec Trenčianska Teplá eK
  Obec Trstice  
         Obecný úrad cloud
         Základná škola cloud
  Obec Tuchyňa cloud
  Obec Veľká Lúka cloud
  Obec Veľká Mača  
         Obecný úrad cloud
         Základná škola cloud
         Základná škola s vyuč. jaz. maďarským cloud
  Obec Veľký Biel cloud
  Obec Veľký Grob cloud
  Obec Vinica cloud
  Obec Vinodol cloud
  Obec Vlkanová cloud
  Obec Vozokany cloud
     

 

 

© 2017  A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis s.r.o.
/