Úvod
 • Správa registratúry
  Správa registratúry
  Riešenia pre výkon štandardnej Správy registratúry a Elektronickej registratúry integrovanej na ÚPVS. eRegistratúra IIS MIS je certifikovaná na zhodu s Výnosom MV SR č. 525/2011 Z.z...viac informácií...
 • systémy pre samosprávy
  Systémy pre samosprávy
  Riešenia pre samosprávy miest a obcí v oblastiach pre správne agendy (dane, poplatky, kataster, evidencia obyvateľov, registratúra ...), ekonomické agendy (rozpočet, účtovníctvo, mzdy ...), vizualizáciu informácií (GIS riešenia), portály, eGOV riešenia, nástroje pre manažmenty a ďalšie...
 • cloudové riešenia
  Cloudové riešenia
  Informačný systém ako služba cez internet. Riešenia poskytujeme pod názvom Digitálna kancelária IIS MIS. Služba poskytne organizácii informačný systém pre správu registratúry resp. samospráve informačný systém pre obec, mesto, mestskú časť...
 • eGOV služby
  eGOV služby
  Riešenia poskytujú nástroje pre elektronizáciu verejných procesov a budovanie eGOV služieb...
 • zákaznícke informačné systémy
  Zákaznícke systémy
  Poskytujeme vývoj, implementácie a servis zákazníckych informačných systémov dodávaných na kľúč na relačných databázových platformách. Dodané systémy riešia spracovanie textových, geografických, ekonomických a štatistických informácií, reportingu (Business Intelligence) a ďalších informácií...

eGovernment, e-komunikácia OVM, PO...

eSchránky ÚPVS

elektronické formuláre elektronické služby...

eGOV služby

dátové centrum pre digitálnu kanceláriu...

Cloudové riešenia

IS ako služba v cloude cez internet vrátane potrebnej infraštruktúry

Digitálna kancelária

elektronický IS na správu registratúry, integrácia na ÚPVS

IIS MIS - registratúra

IS pre samosprávy, správne agendy, ekonomické agendy, GIS...

IIS MIS - samospráva

created by: Marek Sarvas - Stock Photography