Referencie

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

 

Štátne inštitúcie, privátne organizácie...

 

  A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.  
  Antidopingová agentúra SR eK cloud
  Centrum právnej pomoci  
                   Kancelária riaditeľa centra eK cloud
                   Kancelárie v SR  (13) eK cloud
                   Konzultačné pracoviská v SR  (22) eK cloud
  Dopravný podnik Bratislava, a.s.  
  Enterprise Resources International, spol. s r.o.  
  Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica  
  Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov eK cloud
  Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš  
  Materská škola Slnečné jazerá, Senec eK cloud
  Ministerstvo hospodárstva SR  
  Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR  
                   Riaditeľstvo  
                   Krajské operačné strediská záchrannej zdravotnej služby v SR  (8)  
  Rehoľa piaristov na Slovensku  
                   Nitra, Prievidza, Svätý Jur, Trenčín  
  Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia  
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu eK cloud
  Slovenská inšpekcia životného prostredia  
                   Ústredie Bratislava eK cloud CUD
                   Regionálne inšpektoráty životného prostredia v SR  (4)
eK cloud CUD
  Slovenská komora audítorov  
  Slovenská konsolidačná, a.s. eK eF cloud
  Slovenská technická univerzita  
                   Rektorát a univerzitné pracoviská eK cloud
                   Fakulta architektúry eK cloud
                   Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
eK cloud
                   Fakulta elektrotechniky a informatiky eK cloud
                   Fakulta informatiky a informačných technológií eK cloud
                   Materiálovotechnologická fakulta eK cloud
                   Stavebná fakulta eK cloud
                   Strojnícka fakulta eK cloud
                   Študentské domovy a jedálne STU eK cloud
  Slovenské banské múzeum cloud
  Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.  
  Špeciálna základná škola sv. Anny, Stará Ľubovňa eK cloud
  Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava eK
  Technická univerzita Zvolen  
  Úrady verejného zdravotníctva  
                   Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky eK
                   Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR  (36) eK cloud *
  Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR *  
                   Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR - Riaditeľstvo cloud
                   Terénne oddelenia Úradu verejného zdravotníctva MDVRR v SR  (5)
cloud
  Výskumný ústav jadrovej energetiky, a.s.  
  Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Senec eK cloud
  Základná škola, Mlynská 50, Senec eK cloud
  Základná škola Mateja Bela, Šamorín eK cloud
  Základná škola Mátyása Korvína s VJM, Šamorín eK cloud
  Základná škola s materskou školou, Šintava eK cloud
  Základná škola s materskou školou, Vlkanová eK cloud
  Združenie miest a obcí Slovenska  

 

Samospráva a verejný sektor

 

  Mesto Dubnica nad Váhom              . eK eF
  Mesto Krupina eK eF
  Mesto Nové Mesto nad Váhom eK eF
  Mesto Stará Turá eK eF
  Mesto Šamorín eK
  Mesto Štúrovo eK eF
  Mesto Šurany eK eF
  Mesto Veľký Meder eK eF
     
  Obec Abrahám eK eF cloud
  Obec Banka eK
  Obec Bánov eK eF
  Obec Bolešov eK eF cloud
  Obec Budimír eF
  Obec Čebovce eK cloud
  Obec Červený Kameň eK cloud
  Obec Čierna voda  
         Obecný úrad eK cloud
         Základná škola eK cloud
  Obec Čierny Brod eK cloud
  Obec Dolná Streda eK eF cloud
  Obec Dolné Saliby  
         Obecný úrad eK cloud
         Základná škola eK cloud
         Základná škola s VJM eK cloud
         Domov dôchodcov
eK cloud
  Obec Dolný Pial eK eF cloud
  Obec Drietoma eK cloud
  Obec Dulov eK cloud
  Obec Dunajská Lužná eK eF
  Obec Gáň eK cloud
  Obec Holice eK cloud
  Obec Hontianske Moravce eK cloud
  Obec Horné Saliby  
         Obecný úrad eK cloud
         Základná škola s MŠ eK cloud
         Základná škola s MŠ s VJM eK cloud
  Obec Hoste eK cloud
  Obec Hybe  
  Obec Jacovce eK
  Obec Kajal eK cloud
  Obec Kochanovce eK cloud
  Obec Kovarce  
  Obec Kravany nad Dunajom cloud
  Obec Krivosúd-Bodovka eK cloud
  Obec Kvakovce eK cloud
  Obec Ladce eK cloud
  Obec Majcichov eK cloud
  Obec Matúškovo  
         Obecný úrad eK cloud
         Základná škola eK cloud
         Základná škola s VJM eK cloud
         Školská jedáleň
eK cloud
  Obec Mikušovce eK cloud
  Obec Mníchova Lehota eK cloud
  Obec Moča eK cloud
  Obec Moravany nad Váhom  
         Obecný úrad
eK eF
         Základná škola s MŠ  
         Zariadenie pre seniorov  
  Obec Pruské eK cloud
  Obec Selce (B.Bystrica) eK cloud
  Obec Slovenská Nová Ves eK cloud
  Obec Soblahov eK cloud
  Obec Šintava eK eF cloud
  Obec Tomášikovo eK cloud
  Obec Topoľnica eK cloud
  Obec Trenčianska Teplá eK eF
  Obec Trenčianske Stankovce eK cloud
  Obec Trstice  
         Obecný úrad eK cloud
         Základná škola eK cloud
  Obec Tuchyňa eK cloud
  Obec Veľká Lúka eK cloud
  Obec Veľká Mača  
         Obecný úrad eK cloud
         Základná škola eK cloud
  Obec Veľký Biel eK cloud
  Obec Veľký Grob eK eF cloud
  Obec Vinica cloud
  Obec Vinodol eK cloud
  Obec Vlkanová eK cloud
  Obec Vozokany eK cloud
     

 


Legenda:     cloud   
Cloudové riešenia
Digitálna kancelária IIS MIS pre REGISTRATÚRU
Digitálna kancelária IIS MIS pre OBECNÝ ÚRAD

eK eF CUD
eGOV - zákon o eGovernmente
Elektronický konektor - integrácia systému IIS MIS na ÚPVS (
schránky ...)
Elektronické formuláre - služby OVM zriadené na ÚPVS (prepojené na IIS MIS)
Centráne úradné doručovanie
- integrácia systému IIS MIS na ÚPVS (CUD ...)

  

 

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie.