Referencie

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

 

Inštitúcie, spoločnosti ...

 

  A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. eK
  Antidopingová agentúra SR eK cloud
  Centrum právnej pomoci  
                   Kancelária riaditeľa centra eK cloud
                   Kancelárie v SR  (13) eK cloud
                   Konzultačné pracoviská v SR  (22) eK cloud
  Dopravný podnik Bratislava, a.s. eK
  Enterprise Resources International, spol. s r.o.  
  Ministerstvo hospodárstva SR  
  Rehoľa piaristov na Slovensku  
                   Nitra, Prievidza, Svätý Jur, Trenčín  
  Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia  
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu eK cloud
  Slovenská inšpekcia životného prostredia  
                   Ústredie Bratislava eK eF CUD cloud
                   Regionálne inšpektoráty životného prostredia v SR  (4) eK eF CUD cloud
  Slovenská komora audítorov  
  Slovenská konsolidačná, a.s. eK eF
  Slovenské banské múzeum cloud
  Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava eK
  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb eF
  Výskumný ústav jadrovej energetiky, a.s.  
  Združenie miest a obcí Slovenska  

 

Univerzity a školy

 

  Slovenská technická univerzita  
                   Rektorát a univerzitné pracoviská eK cloud
                   Fakulta architektúry eK cloud
                   Fakulta chemickej a potravinárskej technológie eK cloud
                   Fakulta elektrotechniky a informatiky eK cloud
                   Fakulta informatiky a informačných technológií eK cloud
                   Materiálovotechnologická fakulta eK cloud
                   Stavebná fakulta eK cloud
                   Strojnícka fakulta eK cloud
                   Študentské domovy a jedálne STU eK cloud
  Technická univerzita Zvolen  
  Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov eK cloud
  Materská škola Slnečné jazerá, Senec eK cloud
  Spojená škola internátna, Prešov eK cloud
  Stredná zdravotnícka škola, Košice eK cloud
  Súkromné konzervatórium, Nitra eK cloud
  Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej, Nitra eK cloud
  Špeciálna základná škola sv. Anny, Stará Ľubovňa eK cloud
  Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Senec eK cloud
  Základná škola, Mlynská 50, Senec eK cloud
  Základná škola Mateja Bela, Šamorín eK cloud
  Základná škola Mátyása Korvína s VJM, Šamorín eK cloud
  Základná škola s materskou školou, Šintava eK cloud
  Základná škola s materskou školou, Vlkanová eK cloud

 

Zdravotníctvo

 

  Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica eK
  Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica  
  Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš  
  Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR  
                   Riaditeľstvo  
                   Krajské operačné strediská záchr. zdrav. služby v SR  (8)  
  Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.  
  Úrady verejného zdravotníctva  
                   Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky eK eF CUD
                   Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR  (36) eK cloud *
  Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR *  
                   Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR - Riaditeľstvo cloud
                   Terénne oddelenia Úradu verej. zdrav. MDVRR v SR  (5) cloud

 

Mestá a obce

 

  Mesto Dubnica nad Váhom  
                   Mestský úrad eK eF
                   Centrum voľného času eK cloud
                   Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom eK cloud
                   DUMAT - mestská príspevková organizácia eK cloud
                   Materská škola Centrum II eK cloud
                   Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. eK cloud
                   Základná škola s materskou školou Centrum I eK cloud
                   Základná škola s materskou školou Pavla Demitru eK cloud
                   Základná škola s materskou školou pod Hájom eK cloud
                   Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom eK cloud
  Mesto Krupina eK eF
  Mesto Nové Mesto nad Váhom eK eF CUD CUET
  Mesto Stará Turá eK eF CUD CUET
  Mesto Šamorín eK CUET
  Mesto Štúrovo eK eF
  Mesto Šurany eK eF CUD CUET
  Mesto Veľký Meder eK eF CUD CUET
     
  Obec Abrahám eK eF cloud
  Obec Banka eK CUD CUET
  Obec Bánov eK eF
  Obec Bolešov eK eF cloud
  Obec Budimír eF
  Obec Čebovce eK CUD cloud
  Obec Červený Kameň eK cloud
  Obec Čierna voda   - OcÚ, ZŠ eK cloud
  Obec Čierny Brod eK cloud
  Obec Dolná Streda eK eF cloud
  Obec Dolné Saliby   - OcÚ, ZŠ, ZŠ s VJM, Domov dôchodcov eK cloud 
  Obec Dolný Pial eK eF cloud
  Obec Drietoma eK cloud
  Obec Dulov eK cloud
  Obec Dunajská Lužná eK eF
  Obec Gáň eK cloud
  Obec Holice eK cloud
  Obec Hontianske Moravce eK cloud
  Obec Horné Saliby   - OcÚ, ZŠ s MŠ, ZŠ s MŠ s VJM eK cloud 
  Obec Hoste eK cloud
  Obec Hronské Kľačany eK cloud
  Obec Jánovce eK cloud
  Obec Hybe  
  Obec Jacovce eK
  Obec Kajal eK cloud
  Obec Kochanovce eK cloud
  Obec Kovarce  
  Obec Kravany nad Dunajom cloud
  Obec Krivosúd-Bodovka eK cloud
  Obec Kvakovce eK cloud
  Obec Ladce eK cloud
  Obec Mad eK CUD CUET cloud
  Obec Majcichov eK cloud
  Obec Matúškovo   - OcÚ, ZŠ, ZŠ s VJM, Školská jedáleň eK cloud 
  Obec Mikušovce eK cloud
  Obec Mníchova Lehota eK cloud
  Obec Moča eK cloud
  Obec Most pri Bratislave eK eF CUD CUET cloud
  Obec Moravany nad Váhom   - OcÚ, ZŠ s MŠ, Zar. pre seniorov eK eF
  Obec Pruské eK cloud
  Obec Selce (B.Bystrica) eK cloud
  Obec Slovenská Kajňa eK cloud
  Obec Slovenská Nová Ves eK cloud
  Obec Soblahov eK cloud
  Obec Šintava eK eF cloud
  Obec Tomášikovo eK cloud
  Obec Topoľnica eK cloud
  Obec Trenčianska Teplá eK eF
  Obec Trenčianske Stankovce eK cloud
  Obec Trstice   - OcÚ, ZŠ eK cloud 
  Obec Tuchyňa eK cloud
  Obec Veľká Lúka eK cloud
  Obec Veľká Mača   - OcÚ, ZŠ eK cloud 
  Obec Veľký Biel eK cloud
  Obec Veľký Grob eK eF CUET cloud
  Obec Vinica eF CUD CUET cloud
  Obec Vinodol eK eF CUD CUET cloud
  Obec Vlkanová eK cloud
  Obec Vozokany eK cloud

 

 

  Legenda:      
Služby systému IIS MIS v cloude
  cloud

Digitálna kancelária IIS MIS pre REGISTRATÚRU - správa registratúry
Digitálna kancelária IIS MIS pre OBECNÝ ÚRAD - správne agendy samosprávy  
 
Integrácie systému IIS MIS na ÚPVS
  eK
eF
CUD
CUET
elektronické služby ÚPVS v štandardnom rozsahu
elektronické služby ÚPVS cez formuláre, vstavané formuláre v IIS MIS
Centráne úradné doručovanie
Centrána úradná elektronická tabuľa
                   eK - moduly IAM, CEP, eDesk, MED, eForm, MDURZ, G2G   

 

 

created by: Marek Sarvas - Stock Photography