Portfólio riešení

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

 

IIS MIS môžu využívať ako:

elektronický informačný systém na správu registratúry
malé organizácie (s jedným užívateľom) až po veľké organizácie s rozsiahlou a zložitou organizačnou štruktúrou (so stovkami užívateľov)

informačný systém pre samosprávu
malé obce (s jedným užívateľom) až po veľké mestá (so stovkami užívateľov)

službu Digitálna kancelária pre REGISTRATÚRU (cloudové riešenie)
organizácie štátnej a verejnej správy (s desiatkami užívateľov)

službu Digitálna kancelária pre OBECNÝ ÚRAD (cloudové riešenie)
obce (s viacerými resp. desiatkami užívateľov)

IIS MIS môže byť prevádzkovaný ako:

cloud
v prostredí vzdialeného dátového centra s dostupom cez internet

on-premise
v prostredí vnútornej infraštruktúry ľubovoľnej organizácie

 

Platformy

Server:
Databáza:
Klient:

Windows 2008 a vyšší, Linux ...
OpenEdge, Oracle, Microsoft SQL
Windows 7 a vyšší

created by: Marek Sarvas - Stock Photography