Portfólio služieb

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

 

Poskytnutnie systému IIS MIS - on premise riešenie

Dodanie realizujeme komplexne na kľúč v prostredí Vašej infraštruktúry. Pri dodaní zabezpečujeme:

 • riadenie projektu (analýza, harmonogram, technický postup, implementácia)
 • nadštandardné požiadavky (úpravy softvéru, nové moduly, agendy, funkcie)
 • dodanie a implementácia HW, SW
 • migrácia existujúcich dát do nového systému
 • integrácia s existujúcimi aplikáciami IT
 • integrácia na ÚPVS, CSRÚ a ďalšie eGOV služby
 • el. podpisy, konfigurácie schránok
 • aktivity voči NASES, MF SR, NBU SR, certifikačnej autorite...
 • školenia a protokolárne odovzdanie
 • servis, metodická podpora, autorské a legislatívne aktualizácie

 

Poskytnutnie systému IIS MIS - cloudové riešenie

Poskytnutie služby, ktorá Vám cez internet ponúkne prostredie, v ktorom je potrebný hardvér a softvér prevádzkovaný v Dátovom centre - vrátane systému IIS MIS - tak, aby ste pracovali spôsobom, ako keby ste mali celý systém IIS MIS inštalovaný priamo vo svojom sídle.

 

Aktualizácie a servis

 • aktualizácie sú realizované automatizovane cez internet
 • prenos údajov je chránený bezpečnostným šifrovaním
 • garantované autorské a legislatívne aktualizácie
 • podpora počas nábehu do rutinnej prevádzky
 • vysoká spoľahlivosť a stabilita prevádzky
 • flexibilita konfigurovateľnosti systému na podmienky zákazníka
 • on-line helpDesk, vzdialená diagnostika a servis
 • záručný a pozáručný servis

 

created by: Marek Sarvas - Stock Photography