Cloudové riešenia

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

 

Cloudové riešenie. Čo to je a načo to je ?

Cloudové riešenie je služba, ktorá Vám cez internet ponúkne prostredie, v ktorom je spojený hardvér a softvér tak, aby ste pre fungovanie Vašej organizácie dostali k dispozícii:

  • potrebný informačný systém pre organizáciu
  • potrebné elektronické služby pre občanov a verejnosť

 

Čo poskytne IIS MIS pre Vašu organizáciu ?

Vaši referenti podľa pracovného zaradenia získajú prístup k potrebným agendám informačného systému, ktoré vo Vašej organizácii spravujete. S agendami systému IIS MIS budú pracovať prostredníctvom internetu tak rýchlo, kvalitne a bezpečne - ak nie rýchlejšie, kvalitnejšie a bezpečnejšie - ako keby ste mali celý systém inštalovaný vo Vašej organizácii v potrebnej infraštruktúre (na Vašom serveri, vo Vašej sieti, na Vašom sieťovom operačnom systéme ...).

 

Čo poskytne IIS MIS pre elektronické služby ?

Systém IIS MIS umožní resp. podporí elektronickú komunikáciu Vašej organizácie s verejnosťou...

 

Kde vlastne bude to potrebné Dátové centrum ?

Bude bezpečné, bude profesionálne a špičkovo kvalitné, bude so zabezpečenými službami, so zabezpečením servera, úložných kapacít a uložených dát, a so zabezpečenou komunikáciou s dátovým centrom. Dátové centrum poskytne spoločnosť SWAN.

 

Pre koho a prečo je cloudové riešenie výhodné ?

Predovšetkým pre verejné inštitúcie, obce a menšie mestá. Prečo?

  • Pretože Vás odbremení od nutnosti zakupovať a zabezpečovať prevádzkovanie informačného systému, vybavovať organizáciu nevyhnutnou HW a SW infraštruktúrou (server, sieťové operačné systémy, počítačová sieť, zálohovanie ...) a túto udržiavať vrátane bezpečnostných pravidiel prevádzkového zabezpečenia.
  • Prevádzka systému bude pod kontinuálnym dohľadom špecialistov a organizácia bude u seba prakticky zabezpečovať iba prístup na internet.
  • Požiadavky na kvalitu pripojenia na internet sú štandardné (nie je potreba osobitne rýchleho pripojenia). Na aktiváciu služby nie je potrebné obstarávať žiadny doplňujúci hardvér ani softvér.
  • Významná, a obzvlášť v dnešnej dobe, je skutočnosť, že pri takomto spôsobe prevádzky resp. využitia informačného systému dôjde k zníženiu potrieb na kapitálové výdavky Vašej organizácie.
  • Riešenie umožňuje nasadenie výkonných informačných technológií, ktoré najmä pre obce a menšie organizácie nie sú cenovo dostupné.

 


IIS MIS ako Digitálna kancelária

Riešenie je k dispozícii okamžite formou objednania služby. Cena je určite prekvapujúco efektívna a zaujímavá, a umožní ušetríiť potrebu značných vstupných a prevádzkových nákladov.

Systém IIS MIS pre Digitálnu kanceláriu (na báze cloudového riešenia) poskytne nasledovné služby:

• služby Digitálnej kancelárie pre obecný úrad (pre samosprávu)
• služby Digitálnej kancelárie pre registratúru (pre štátnu a verejnú správu)Digitálna kancelária pre REGISTRATÚRU

Pre organizácie štátnej a verejnej správy systém IIS MIS poskytne balík agend na komplexné zabezpečenie správy registratúry (registratúrne záznamy, spisy, registratúrne stredisko, archív a potrebné procesy).Digitálna kancelária pre OBECNÝ ÚRAD

Pre samosprávy systém IIS MIS touto formou zabezpečuje komplexnú podporu činností obecného úradu pre oblasti spracovania administratívnych, kancelárskych, evidenčných, daňových a ďalších agend samosprávy.

 

created by: Marek Sarvas - Stock Photography